انجام کلیه امور

ثبت و انتقال سند مسکن ، خودرو و ...

دفترخانه اسناد رسمی شماره 15 سبزوار

responsive

تنظیم و انتقال سند خودرو

دفتر اسناد رسمی شماره 15 سبزوار میزبان شما در امور تنظیم و نقل و انتقال سند خودرو می باشد

responsive

تنظیم و انتقال سند زمین و مسکن

تنظیم اسناد املاک ، فرآیندی دقیق می باشد که همکاران ما در دفتر اسناد رسمی شماره 15 سبزوار شما را در انجام هر چه بهتر این فرآیند یاری می نمایند

responsive

تنظیم انواع وکالت نامه ها

وکالت نامه ها راهی برای سپردن امور حقوقی خود به دیگران می باشند . تنظیم وکالت نامه مستلزم رجوع به دفاتر استاد رسمی می باشد . با ما در تماس باشید